Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je diagnostická a léčebná metoda ovlivňující fyzický i psychický stav člověka. Název je odvozen z latinských slov "cranium" (lebka) a "os sacrum" (kost křížová). Základy pro tuto metodu položil osteopat William Garner Sutherland a Dr. John Upledger - americký chirurg a osteopat.

Kraniosakrální terapie ( CST) je velmi jemná technika, s jejíž pomocí ovlivňujeme kraniosakrální systém, který obklopuje a ochraňuje mozek a míchu a zároveň vytváří vnitřní prostředí pro vývoj, růst a fungování mozku a míchy.

Kraniosakrální systém je tvořen především mozkomíšními plenami a mozkomíšním mokem, který mozek i vyživuje a detoxikuje. Kraniosakrální systém se projevuje charakteristickým pohybem, který se nazývá kraniosakrální rytmus. Se srdečním a dechovým patří mezi tři základní, na sobě nezávislé, rytmy člověka. Tato pulzace mozkomíšní tekutiny se přenáší na okolní tkáně. CST je úzce spjat a ovlivňován systémem endokrinním, pohybovým, oběhovým, lymfatickým a respiračním. Pokud cirkulace mozkomíšního moku neprobíhá harmonicky, dochází tím k negativnímu ovlivňování jak nervového systému, tak i celého našeho organismu. Techniky kraniosakrální terapie také podporují aktivaci samo léčebných schopností těla.

CST je velice efektivní metodou řešící široké spektrum zdravotních obtíží, které jsou obvykle spojeny s bolestmi a dysfunkcemi různých orgánů a poruchami neurologickými, motorickými a smyslovými. Umožňuje pocítit hlubokou relaxaci, úlevu od stresu vzniklého z jakýchkoliv příčin a posiluje životní energii a vitalitu. Tato terapie je čím dál více také využívána jako prevence pro udržení zdraví a k podpoře odolnosti organizmu vůči nemocem a psychickému tlaku. Je to velmi jemná neinvazní metoda, kterou je možné ošetřovat děti od kojeneckého věku, přes klientelu středního věku až po seniory, těžce nemocné a mentálně či fyzicky postižené.

Při terapii klient leží oblečený uvolněně na lehátku. Terapeut naváže kontakt a napojí se lehkým dotykem prstů na klientův kraniosakrální rytmus, a pomalými jemnými pohyby uvolňuje blokace v celém těle, které způsobují nejrůznější zdravotní problémy. Zlepšuje se funkce CNS, uvolňuje se pánevní dno, kostrč, bránice a fascie v celém těle. Harmonizací kraniosakrálního systému se postupně uvolňují i jednotlivé vnitřní orgány, dochází k rozptýlení negativních emočních zážitků, které jsou v organismu uloženy i mnoho let. Reakce klienta může být různá. Klient může v klidu usnout, ale také může dojít k znovuprožití a otevření starých bolestí. Tyto bolesti ale odejdou a klientovi se následně uleví.

Standardní ošetření trvá cca 50-70 min. Součástí ošetření bývá také konzultace s klientem před a po ošetření či jiná poradenská činnost, takže celková doba setkání obvykle činí cca 60-90min.

Léčebný proces probíhá v těle ještě několik dnů po ošetření.
Pro udržení kontinuity auto-regeneračních procesů v těle a pro případné korekce kraniosakrálního rytmu se doporučuje tuto terapii absolvovat vícenásobně.

Na ošetření kraniosakrální terapií pozitivně reagují i lidé starší, kteří jsou méně pohybliví, křehčí a ztrácejí paměť. Po terapii se stávají pohyblivější, vitálnější, zvyšuje se jejich imunita a intelekt i paměť se zlepšuje. Vynikající a viditelné výsledky jsou dosahovány po lehčích mozkových příhodách.

Výborné výsledky jsou u mentálně postižených a hyperaktivních jedinců dětského i dospělého věku.

Kraniosakrální terapií by měly být opakovaně ošetřeny všechny děti, které nosily rovnátka. Jejich nasazení omezuje pohyb čelistí a ovlivňuje pohyb všech lebečních kostí. Následky se nemusí projevit ihned, ale někdy až za delší dobu. Rovnátka mohou být příčinou např. migrén, šumění a hučení v uších, atd.

Další příklady vhodného použití kraniosakrální terapie:

Kontraindikace