Aura-soma

Seberozvoj za pomoci barev a energií

Aura znamená světlo. Světlo je vědomí. Soma znamená tělo.

Aura-Soma patří k novodobým celostním terapiím které pracují s barvami. Tato terapie je založena na působení energie drahých kamenů a minerálů, energií rostlin a barevné terapie na energetický sytém člověka.

Aura-Soma byla zprostředkována a vyvinutu v roce 1984, Angličankou Vicky Wall. Poměrně rychle se rozšířila do čtyřiceti zemí světa a v současné době tvoří významnou, silně se rozvíjející metodu harmonizace a léčby duše i těla.

Aura-Soma pomáhá řešit nerovnováhu, která vznikla v organismu ať již příčinou fyzického či psychického bloku.

Za pomoci barev a energií, které jsou ukryty v dvoubarevných a jednobarevných lahvičkách, pomáhá harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s naším vnitřním vedením.

Aura-Soma bývá často nazývána léčbou duše. Pomáhá harmonizovat spirituální, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s naším vnitřním vedením, být více sami sebou, žít svůj vlastní vědomý a plnohodnotný život.

Základem systému Aura-Soma je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium (česky rovnováha), které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují výtažky z rostlin, energie drahokamů, minerálů a barev. Emulze, která vznikne protřepáním obou částí, se nanáší přímo na tělo.

Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. Pomandery. Obsahují 49 bylin v různých poměrech, podle oblasti působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany.

Třetím ze základních prostředků jsou Kvintesence. Jsou to jemné energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Navázání kontaktu s těmito energiemi znamená objevit určité kvality sám v sobě.

Nedílnou součástí Aura-Somy je také kvalitní a odborně vedená konzultace.