Numerologie

Z historie numerologie

Numerologií se zabývaly nejvyspělejší kultury již před existencí astrologie. Je tedy jednou z nejstarších věd světa. Název numerologie pochází z latinského slova "numeros" - číslo. Záznamy o ní najdeme u starých Egypťanů, Peršanů, Májů ale i v tajné nauce Indů. Pravděpodobně její původ sahá až ke zmizelým civilizacím Atlantidy a Lemurie. Tajná řeč čísel, kterou směli ovládat jen ti nejvyšší z kněží a zasvěcených jedinců, sloužila k poznání základních struktur světa a také člověka.

Čestné místo v historii numerologie zaujímá řecký filozof, astronom a matematik Pythagoras. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, z které také vznikly obrazy Tarotových karet.

Numerologie je tedy jednou z věd využívanou dávnými mudrci. Protože číslo svoji energii a kvalitu nikdy neztrácí, můžeme její poznatky velmi dobře využívat i v dnešní době.

Co numerologie nabízí

Čísla, podobně jako řeč, nejsou něčím, co člověk vymyslel nebo vytvořil, ale něčím co našel. Čísla jsou původní kvalitou, skutečností vyššího řádu. Při správném pozorování čísel se zjevují zákony a tajemství stvoření.

Čísla jsou nositeli určitých vibrací a symbolů.

S těmito vibracemi a symboly pracuje i současná numerologie.

Z data narození a jména je schopna vyčíst mnohé schopnosti člověka, jeho profesionální možnosti, riziko zdravotních potíží a mnoho dalších povahových vlastností a schopností. Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datu narození člověka a v ostatních základních vibracích, které na člověka působí, tím budeme moci lépe chápat sami sebe a své blízké.

Svůj osobní rozvoj máme ve vlastních rukou, svůj osud můžeme každou minutou ovlivnit nebo změnit. Záleží jen na nás samotných, jak hluboce známe sami sebe, svoje schopnosti, klady i záporné stránky našeho nitra. Numerologie je schopna zaměřit naši pozornost a zostřit naše vědomí, takže se můžeme lépe vyznat sami v sobě a ve svém životě.

Numerologie je také velmi dobrým pomocníkem při výchově dětí. Velmi přesně může ukázat nadání, slabiny ale i zvláštní schopnosti dítěte. Pomáhá dítě vést tak, abychom jej podporovali tam, kde je třeba, a vyvarovali se při výchově zbytečných chyb. Velmi dobře je také schopna poradit v oblasti, kam dítě směrovat při výběru koníčků a budoucího povolání.

Řeč čísel má v neposlední řadě také velký význam a je schopna dobře poradit v oblasti vztahů. Ať už se jedná o vztahy partnerské, pracovní či přátelské. Pomáhá lépe chápat chování zkoumané osoby a způsob jejího vyjadřování.

Při výběru životního partnera nás upozorní na možné klady a zápory vztahu a pomůže vyvarovat se tak zbytečných chyb a nedorozumění.

Numerologie je prvním krokem na cestě za lepším pochopení člověka.

Pokud máte zájem o numerologický výklad vašeho data narození nebo vašich dětí či blízkých, napište nebo zavolejte, prosím:

Uveďte také prosím, zda je osobě, pro kterou je rozbor určen, bližší jméno nebo přezdívka či přesmyčka.