Pro zdraví

Poradna zdravého životního stylu

Přání na cestu

Člověče,
postůj na své cestě
a rozhlédni se, podumej,
proč právě tudy jdeš?!
Pohlédni dolů, zda chodidlo Tvé neublíží,
i nahoru, zda dosti světla cestu Tvou provází.
I za sebe se ohlédni,
zda za Tebou nespěchá ten,
jenž rád by Tě provázel, bys nebyl sám.
Je-li toto vše dobré
pro všechny kolem
i pro Tebe,
tedy jdi!

         Hodně štěstí